ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

MAIS OUI bvba
Academiestraat 12
8000 Brugge
Tel. 050 698 140

BTW nr. BE 0659 713 925
Ond. nr. 0659 713 925

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de bezoeker van de boetiek MAIS OUI én de website www.maisoui.be die online een bestelling plaatst, hierna de koper genaamd en MAIS OUI, maatschappelijke zetel: Academiestraat 12, 8000 Brugge, hierna de verkoper genaamd.

Het plaatsen van een bestelling op w​ww.mais-oui.be​ houdt in dat de koper akkoord gaat met de hierna vermelde voorwaarden:

ALGEMEEN

1.1. MAIS OUI kan niet garanderen dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typografische fouten en kan eveneens niet garanderen dat alle informatie up-​to-​date is.

1.2. MAIS OUI kan op elk moment de inhoud van de site aanpassen.

1.3. De kleuren op uw scherm kunnen verschillen van het originele product. Dit hangt onder andere af van uw instellingen op uw computer. Wij doen ons uiterste best om de juiste kleuren op onze webshop te tonen.
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, … of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, …. op de webshop van MAIS OUI gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

1.4. MAIS OUI behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.5. Deze website is intellectueel eigendom van MAIS OUI. Niets mag worden gekopieerd of gebruikt zonder toestemming van MAIS OUI.

1.6. Wanneer u iets besteld via onze webshop dient u de Algemene Voorwaarden te aanvaarden alvorens tot de koop over te gaan. U hebt er dus alle belang bij deze goed te lezen alvorens tot de koop over te gaan.

PRIJZEN EN VERZAKINGSRECHT

2.1. Alle vermelde verkoopprijzen zijn in euro, inclusief BTW. De verzendkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen. Deze worden berekend aan het einde van uw bestelling. Speciale aanbiedingen worden steeds duidelijk vermeld op de website en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen of kortingen te annuleren.

2.3. Verzakingsrecht
De koper heeft het recht binnen de 10 kalenderdagen af te zien van de aankoop (verzakingsrecht), zonder betaling van een boete, en dit vanaf:
* Indien je koos voor “afhaling in de winkel”: de eerste werkdag die volgt op de dag van de afhaling.
* Indien je koos voor verzending naar een adres: de dag volgend op de aanlevering of volgend op de eerste aanbieding

Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Solden worden niet teruggenomen noch omgeruild. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in de winkel. Afwijkingen hierop kunnen besproken worden met MAIS OUI (de verkoper). Je kan ons hiervoor contacteren ,vòòr je overgaat tot de retour, via hello@mais-oui.be

Volgende voorwaarden (type verkoop gerelateerd) en werkwijzen zijn hierbij van toepassing om kunnen gebruik te maken van het verzakingsrecht:°Tijdens de normale collectie verkoop (collectie zonder acties/solden/outlet):
1/ MAIS OUI moet eerst op de hoogte gebracht worden van de toepassing van het verzakingsrecht, en dit via een schrijven naar hello@mais-oui.be of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden. De goederen moeten na akkoord met MAIS OUI aangeleverd worden aan:
MAIS OUI,
Academiestraat 12,
8000 Brugge
en dit vóór het verstrijken van de termijn (zoals beschreven in het begin van punt 2.3). Wij zullen echter geen refundaanvragen meer aanvaarden wanneer de klant uitgebreid de tijd heeft genomen heeft om het artikel te passen. Dan zullen enkel een wissel van artikel of een waardebon kunnen verkregen worden.

2/De producten dienen volledig, onbeschadigd en in de originele verpakking te worden teruggestuurd op eigen risico en kosten van de klant. De producten dienen steeds met de originele labels/etiketten te worden teruggestuurd.

3/ Het aanvaarden van het ongeopende pakket door MAIS OUI bij aanlevering door een verzendingbedrijf houdt geen enkele acceptatie van de goederen in door MAIS OUI. MAIS OUI behoudt zich het recht om de goederen te weigeren na ontvangst indien de goederen zich niet in de originele staat bevinden, of indien MAIS OUI niet op de hoogte werd gebracht en/of de goederen ons bereiken na het verstrijken van de termijn. Vertragingen in de transport voor gelijk welke reden dan ook vallen integraal onder de verantwoordelijkheid van de klant en houdt geen verlenging van de acceptatietermijn in.

°Op specifieke vraag van de klant:
Goederen die specifiek voor de koper aangepast werden door bv. Retouches, zijn of op vraag van de klant opnieuw werden geproduceerd, worden niet teruggenomen.

°Solden/Stockverkoop/Outlet:
Goederen die door de koper werden aangekocht in solden, stockverkoop of outlet worden NIET teruggenomen.

2.4. Solden/Sales
De solden prijzen worden aangeduid op basis van de solden prijzen in de winkel. Het kan, buiten onze wil, gebeuren dat er prijzen niet overeenstemmen met de prijzen in de winkel. We doen ons best om alles altijd simultaan aan te passen. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunnen we hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld maar staan we open om hier samen een oplossing voor te vinden.
Solden en outlet worden NIET teruggenomen noch omgeruild. Dit zijn dezelfde voorwaarden als in de winkel. Zie ook hoger onder punt 2.3.
Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen we hier een retour voor aanvaarden. Contacteer ons hiervoor vooraf via hello@mais-oui.be met de reden voor je retour. Dan zullen enkel een wissel van artikel of een waardebon kunnen verkregen worden.

Heb je iets uit de solden categorie gekocht en buiten de soldenperiodes en je wil het afhalen in de winkel? Dan sturen we je een bericht wanneer je het artikel kan komen ophalen.
Solden hangen niet in de winkel buiten de 2 vaste soldenperiodes (januari en juli), daar hebben we geen ruimte voor. Je kan dan ook geen soldenartikelen in de winkel komen passen. Wij geven voorrang aan de collectie die in de winkel hangt, het is dus mogelijk dat u iets langer op een soldenartikel moet wachten. We brengen geen soldenartikelen mee als ze niet vooraf besteld werden in de webshop

 

2.5. Aanbod
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan u vooraf contact opnemen met ons via hello@mais-oui.be

Solden artikelen buiten soldenperiodes januari en juli
Je kan artikelen uit de soldencategorie niet passen buiten de soldenperiodes januari en juli. Wegens plaatsgebrek kunnen we die ook niet in de winkel bewaren. Wil je graag een artikel uit die categorie, dan kan je die aankopen in de webshop. Wij sturen je dan een berichtje wanneer je dat artikel kan ophalen. Verkochte solden nemen we niet terug, mocht het artikel niet passen, dan kunnen we, nadat je ons hiervan kennis gaf, afspreken om te ruilen voor een ander artikel of voor een waardebon.

2.6. Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. U zal hiervan via een e-mail op de hoogte gebracht worden en z.s.m. worden terugbetaald op de door u gebruikte rekening.

2.7. (Procentuele) kortingsacties zijn nooit cumuleerbaar met andere acties.

2.8. Actiecodes zijn niet geldig op reeds afgeprijsde producten.

2.9. Stock artikelen of outlet artikelen die op onze webshop staan, kunnen niet in de winkel gepast worden. Deze kunnen enkel online aangekocht worden als ze in de webshop staan. Deze kunnen eveneens niet geretourneerd worden (zie ook punt 2.3.).

2.10. Formulier om gebruik te maken van je verzakingsrecht
Om gebruik te maken van je verzakingsrecht, mail je volgende informatie naar hello@mais-oui.be:

 • naam,
 • adres,
 • de bevestigingsmail,
 • de ordergegevens (ordernummer en bestelde artikel(s),
 • de besteldatum.

De werkwijze van het verzakingsrecht vind je hoger onder nummer 2.3. en 2.4. van deze Algemene Voorwaarden.

BETALING

3.1. Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW van 21% en EXCLUSIEF verzendkosten.

3.2. Wij accepteren betalingen via het betaalplatform Mollie voor KBC, Belfius, ING, Visa, Mastercard, Paypal en iDEAL.

3.3. Verzendkosten worden nadien toegevoegd aan uw bestelling.

3.4. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per mail.

3.5. Na het ontvangen van uw betaling op ons rekeningnummer, maken wij uw postpakket klaar en verzenden we het binnen de voorziene termijn.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

4.1. De geleverde goederen blijven eigendom van MAIS OUI tot de volledige betaling van de prijs, incl. alle kosten en lasten. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

PERSOONSGEGEVENS

5.1. Door te bestellen op de website van MAIS OUI staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, betalingen, marketing en reclame.

5.2. Door een bestelling te plaatsen geeft de koper aan MAIS OUI het recht het bestellende email adres op te nemen in de mailingslist dat gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven. Uitschrijven voor deze nieuwsbrief kan steeds via een afmeldlink in de email.

5.3. Wij gaan te allen tijde op de juiste wijze om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan derden verstrekt. Meer informatie omtrent wat er met uw gegevens wordt gedaan, kunt u terugvinden in onze Privacy Statement.

VALIDITEIT ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

6.1. Bij het bezoeken van de website of het plaatsen van een order, communiceert u via elektronische weg met MAIS OUI en aanvaardt de koper dat alle afspraken, publicaties en andere elektronische berichten dezelfde rechtsgeldigheid hebben als geschreven documenten.

OVERMACHT

7.1. MAIS OUI is niet aansprakelijk, indien en voor zover onze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

7.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoermoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MAIS OUI alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

FACTURATIE

8.1. Indien u graag een factuur ontvangt, gelieve ons dan per mail uw facturatie gegevens te bezorgen. U kan ons mailen op hello@mais-oui.be. Wij maken u een factuur op en zullen deze per e-mail bezorgen.

KLANTENKAART

9.1 We werken met een klantenkaart die geïntegreerd is in onze kassa. U hoeft dus geen kaart meer bij te houden. Het spaarsysteem werkt op dezelfde manier als voorheen. Ook online aankopen worden op deze manier bijgehouden.

Het systeem werkt als volgt:

 • Voor elke euro die je bij ons uitgeeft krijg je een punt. Op deze manier spaar je punten op om een cadeaubon te bekomen.
  • 250 punten = bon van €10,00
  • 500 punten = bon van €25,00
  • 1.000 punten = bon van €50,00
  • 2.500 punten = Private shopping met 5 vriendinnen met bubbles en een hapje. Jij krijgt 20% korting, je vriendinnen 10%
  • Er worden geen punten toegevoegd op artikelen in solden.

9.2. De klant is zelf verantwoordelijk om de kortingsbonnen die werden verzameld in te ruilen, voor het afrekenen aan de kassa.

9.3. Punten uit het verleden kunnen niet meer worden toegevoegd.

CADEAUBONNEN

Vanaf 17/09/2018 geldt voor alle aankopen van een cadeaubon (met inbegrip van Tadabon en Cadeaubon Brugge), zowel in de winkel als in de webshop het volgende:
10.1. De cadeaubon is maximaal een jaar geldig zonder de mogelijkheid tot verlenging. Het jaar start vanaf de datum vermeld op de cadeaubon. Na deze datum is de cadeaubon niet meer geldig en zal er ook geen restitutie plaatsvinden.

10.2. Betalingen met cadeaubon zullen niet aanvaard worden tijdens de halfjaarlijkse solden periodes en op artikels die in de uitverkoop zijn.

10.3. Betalingen met cadeaubon zullen eveneens niet aanvaard worden op artikelen in stockverkoop, zowel tijdens een stockverkoop in de winkel of een andere locatie of via de website.

10.4. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code en kan slechts eenmalig gebruikt worden.

10.5. Het bedrag op de cadeaubon kan niet worden opgesplitst en moet dus ineens worden besteed voor minimaal het bedrag van de cadeaubon. Indien de aankoop meer kost, wordt het restsaldo vergoed met betaalmiddelen die geldig zijn in de winkel en de webshop.

10.6. In geval van diefstal of verlies van de cadeaubon vindt geen vergoeding plaats.

SCHEIDBAARHEID

11.1. Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

11.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als te ruim wordt verklaard, zal de bepaling uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij de wet.

11.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behouden wij ons het recht voor om dit gedeelte te vervangen.

TOEPASSELIJK RECHT

12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

12.2. Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent afd. Brugge. Beide partijen (u als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Laatste update: 17/05/2022

Add to cart